Category Archives: Meervoudige intelligentie

Kunsteducatie en Meervoudige Intelligentie

Kunsteducatie en Meervoudige Intelligentie.

Hoe kun je als kunstdocent gebruik maken van Meervoudige Intelligentie? Bij de kunst educatie wordt er een beroep gedaan op verschillende intelligenties. Bijvoorbeeld beeldslim, beweegslim, rekenslim en mensslim. Kunst is een van de weinige vakken waarbij er zoveel verschillende intelligenties aanbod komen. Door deze intelligenties te gebruiken in de les, zullen deze ook beter ontwikkelen. Kunsteducatie wordt vaak gezien als overbodig. Er wordt vaak gevraagd hoe een leerling kan zakken op een kunstvak. De kracht van kunst wordt in mijn ogen vaak onderschat. Het is belangrijk dat alle intelligenties van de leerlingen worden gestimuleerd. Ook intelligenties zoals beweeg en beeldslim zijn in mijn ogen erg belangrijk. Dit komt omdat de leerling in staat moet zijn om zijn ideeën om te zetten in een beeld. Dit hoeft niet meteen te resulteren in een prachtige tekening of schilderij. Als de leerling in staat is om zijn ideeën helder uit te werken, is wat mij betreft het doel behaalt.

Advertisements

Motiveren

Hoe kan je Meervoudige intelligentie, ook wel MI genoemd, gebruiken in de les om leerlingen te motiveren? Als je als docent een opdracht geeft die aansluit bij de interesses van de leerlingen, zal de betrokkenheid groter worden.  Het is wel belangrijk dat het doel van de les wordt bereikt. Het gaat er natuurlijk nog steeds om dat de leerlingen voldoende leren en goede resultaten behalen. Aan de hand van de meervoudige intelligenties kunt u als docent alle leerlingen aanspreken. Er zijn verschillende methoden om dit te bereiken. Als u heeft uitgelegd, laat de leerlingen dat met elkaar praten over de uitleg. Het is ook goed om na een moment van concentratie en inspanning, de leerlingen te laten bewegen. Een voorbeeld hiervan. U heeft net een uitleg gegeven en wil hier met de leerlingen over praten. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door steeds een stelling op te lezen. Het linker deel van de klaslokaal staat voor ja, het rechterdeel staat voor nee en het middenstuk staat voor neutraal . Hiermee integreert u als docent de lichamelijk- kinesthetische intelligentie in uw lesstof. Zo kan je voor elke intelligentie een passende werkvorm vinden. Deze werkvormen zullen geen grote veranderingen eisen in uw lesplan. Het is een aanvulling.

Voordelen

Een van de belangrijkste voordelen van MI is dat de resultaten van uw leerlingen zullen verbeteren. Uit onderzoek (zie bron) is gebleken dat wanneer een docent gebruikt maakt van MI, de leerlingen zich meer betrokken voelen bij de les, en de resultaten zullen verbeteren. Wat ook een voordeel is, is dat MI geen hele nieuwe aanpak is.  Veel van de handelingen zult u als docent al gebruikenin uw lessen, het is enkel een toevoeging die veel invloed kan hebben. De docent gaat anders naar de leerlingen kijken, en heeft zo de mogelijkheid om te ontdekken hoe elke leerling leert. Door dit te weten, kan de docent zijn lessen hierop aanpassen. Het leerresultaat van de leerlingen zal verbeteren.

Van der Linden, J. (2008-2009) Meervoudige intelligentie. Beschikbaar:http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/fontys/show.cgi?fid=6702   Bezocht op 29 april

Praktijk

In de praktijk richten deze scholen zich vaak op het natuurlijk talent van de leerling. Over welk talent beschikt de leerling al? Hoe kunnen wij dit talent verder ontwikkelen? Hoe kunnen wij als scholen de zwakkere punten verbeteren? Het gaat binnen deze school vooral om het individuele proces. Het is belangrijk dat het talent waarover de leerling al beschikt, niet over het hoofd wordt gezien. Het moet juist worden gestimuleerd.

Een van die scholen die gebruikt maakt van meervoudige intelligentie zijn de Jenaplanscholen. Deze scholen willen de leerlingen niet allen stimuleren op cognitief gebied, maar ook op de sociale ontwikkeling. Het is belangrijk dat de talenten van de leerlingen worden gestimuleerd.  Ieder kind is uniek, en moet dus ook als een individu worden gezien. Er kunnen in een klas soms onverwachtse gebeurtenissen plaats vinden, dit kan de leeromgeving aantasten. Daarom kan de groepsleider/leidster de activiteiten bijstellen. Als de groepsleider merkt dat er in de klas veel interesse is voor het menselijk lichaam, kan hij de activiteiten gaan richten op dit onderwerp. De groepsleider/leidster neemt de leerlingen waar en zal zo bepalen wat er moet worden gedaan. Door deze onverwachtse gebeurtenissen op te nemen in het leerplan, zullen de leerlingen meer betrokken worden bij het onderwijs. Dit heeft als positief gevolg dat de leerlingen gemotiveerder aan de les zullen deelnemen.

 

Wat houdt het in?

Wat is Meervoudige intelligentie precies? Bij meervoudige intelligentie bestaat er niet één soort intelligentie. Niet het standaard reken- en taalinzicht wordt gemeten, maar ook andere vaardigheden, zoals muzikale vaardigheden. Ook zijn deze intelligenties niet te vangen in een getal (IQ). De intelligenties zijn namelijk dynamisch. Deze vaardigheden zijn ingedeeld in diverse intelligenties. Dit zijn de Meervoudige Intelligenties. Er zijn acht verschillende intelligenties, die zijn bedacht door psycholoog Howard Gardner, en tevens bedenker van de Meervoudige intelligenties.

De intelligenties:

–          Verbaal -Linguïstische intelligentie  ( taal slim)

–          Logisch -Mathematische intelligentie ( reken slim)

–          Visueel -Ruimtelijke intelligentie ( beeld slim)

–          Muzikaal -Ritmische intelligentie ( muziek slim)

–          Lichamelijk -Kinesthetische intelligentie ( beweeg slim)

–          Naturalistische intelligentie ( natuur slim)

–          Inter-persoonlijke intelligentie ( mens slim)

–          Intra- persoonlijke intelligentie  ( zelf slim)

Iedere intelligenties heeft zijn eigen kenmerken en leerstijlen. Door gebruik te maken van Meervoudige intelligentie, zult u als docent, meer leerlingen kunnen stimuleren en activeren. Iedere leerling leert op een eigen manier, door alle leerlingen de mogelijkheid te geven op een eigen manier iets te leren, zullen de leerlingen meer leren. (Van der Linden, J).

Aan deze intelligenties zijn wel regels gekoppeld. Niet alles mag zomaar een intelligentie worden genoemd. Gardner heeft hiervoor een aantal regels opgesteld:

–          Een intelligentie is onafhankelijk en kan bij hersenbeschadiging afzonderlijk beschadigd raken.

–          Een intelligentie manifesteert zich soms op uitzonderlijke wijze in mensen die op andere terreinen ver achter blijven.

–          Voor een intelligentie zijn meer vaardigheden nodig die nauw met elkaar samen hangen.

–          Er is een duidelijk ontwikkelingspad met kenmerkende eindexpertise.

–          Er zijn in experimentele en bestaande psychometrische en psychologische tests aannemelijke aanwijzingen voor het bestaan van een intelligentie gevonden.

–          Een intelligentie leent zich voor een symbolensysteem.

(bron:  www.profi-leren.nl/files/llb_dc4)

Gardner beschrijf de intelligenties als een manier van leren, hoe leren de leerlingen het beste? Door zijn meervoudige intelligentie test wil Gardner er achterkomen hoe de leerling het beste leerd. Alle intelligenties zijn aanwezig bij een leerling, alleen zijn sommige intelligenties minder goed ontwikkeld dan de andere. Het is dan belangrijk om de zwakkere, beter te ontwikkelen en de sterkere op de juiste manier in te zetten.