Category Archives: Checklist

Check list

Verbaal- linguïstische intelligentie:

–          De leerling houdt van lezen

–          De leerling houdt van schrijven

–          De leerling houdt van praten

–          De leerling houdt van praten met zijn handen

–          De leerling houdt van luisteren

–          De leerling houdt van grapjes

–          De leerling houdt van gedichten en verhalen schrijven

–          De leerling houdt van verhalen

Logisch -Mathematische  intelligentie:

–          De leerling houdt van rekenen

–          De leerling houdt van geschiedenisfeiten zoals jaartallen

–          De leerling houdt van topografie

–          De leerling houdt van redeneren, puzzelen en experimenteren

–          De leerling houdt van lego en ander constructie materiaal

–          De leerling wil weten hoe iets in elkaar zit

–          De leerling denkt zwart- wit

–          De leerling is kritisch

Visueel -Ruimtelijke intelligentie

–          De leerling houdt van tekenen

–          De leerling houdt van knutselen

–          De leerling vindt het leuk om beeldend bezig te zijn

–          De leerling houdt van ontwerpen

–          De leerling houdt van schetsen

–          De leerling vindt het fijn om dingen voor zich te zien

–          De leerling kan goed omgaan met kleuren mengen

–          De leerling kan zich snel oriënteren

Muzikaal -Ritmische intelligentie

–          De leerling zingt, of neuriet vaak

–          De leerling houdt van zingen

–          De leerling houdt van muziek in het algemeen

–          De leerling maakt zelf liedjes en ritmes

–          De leerling is zich bewust van het geluid in zijn omgeving

–          De leerling houdt van achtergrond muziek

–          De leerling is maat en ritme gevoelig

–          De leerling kan een instrument bespelen

Lichamelijk -Kinesthetische intelligentie

–          De leerling houdt van gym

–          De leerling houdt van sport in het algemeen

–          De leerling houdt van bewegen

–          De leerling houdt van knutselen en expressie

–          De leerling maakt snel lichamelijk contact

–          De leerling knutselt en sleutelt graag

Naturalistische intelligentie

–          De leerling is ontdekkend

–          De leerling kan goed observeren

–          De leerling heeft veel aandacht voor alles wat leeft en groeit

–          De leerling kan goed vergelijken

–          De leerling kan ergens de betekenis van verklaren

–          De leerling houdt er van om buiten te zijn

–          De leerling kan goed leren als hij buiten is

Interpersoonlijke intelligentie

–          De leerling neemt van de leiding in een groepje

–          De leerling heeft veel vrienden

–          De leerling is een centraal figuur

–          De leerling organiseert graag

–          De leerling neemt vaak en initiatief

–          De leerling werkt graag samen

–          De leerling houdt van gezelligheid en feestjes

–          De leerling houdt rekening met andere, zonder zich zelf weg te cijferen

Intrapersoonlijke intelligentie

–          De leerling is vast beraden

–          De leerling is doelgericht

–          De leerling heeft zelf kennis

–          De leerling neemt verantwoordelijkheid

–          De leerling is filosofisch ingesteld

–          De leerling kan eigen stemmig en emoties goed in de hand houden

–          De leerling is een dagdromer

–          De leerling stelt hoge eisen aan zichzelf

Meervoudige intelligentie Gent,(onbekend) Meervoudige Intelligentie. Beschikbaar: http://www.migent.be/mi_symbolen)

Advertisements