All posts by wiekedenhollander

Kunsteducatie en Meervoudige Intelligentie

Kunsteducatie en Meervoudige Intelligentie.

Hoe kun je als kunstdocent gebruik maken van Meervoudige Intelligentie? Bij de kunst educatie wordt er een beroep gedaan op verschillende intelligenties. Bijvoorbeeld beeldslim, beweegslim, rekenslim en mensslim. Kunst is een van de weinige vakken waarbij er zoveel verschillende intelligenties aanbod komen. Door deze intelligenties te gebruiken in de les, zullen deze ook beter ontwikkelen. Kunsteducatie wordt vaak gezien als overbodig. Er wordt vaak gevraagd hoe een leerling kan zakken op een kunstvak. De kracht van kunst wordt in mijn ogen vaak onderschat. Het is belangrijk dat alle intelligenties van de leerlingen worden gestimuleerd. Ook intelligenties zoals beweeg en beeldslim zijn in mijn ogen erg belangrijk. Dit komt omdat de leerling in staat moet zijn om zijn ideeën om te zetten in een beeld. Dit hoeft niet meteen te resulteren in een prachtige tekening of schilderij. Als de leerling in staat is om zijn ideeën helder uit te werken, is wat mij betreft het doel behaalt.

Advertisements

Home

Hallo allemaal,

Op deze blog kunt u verschillende stukken lezen over meervoudige intelligentie. Meervoudige intelligentie gaat er vanuit dat een mens intelligentie is op meerdere vlakken. Niet alleen wordt er gekeken naar taal- en leesvaardigheid, maar ook naar andere aspecten zoals muziek, beweeg en zelfkennis. Er worden een aantal aspecten behandelt en uitgelegd. Veel plezier met lezen.

Motiveren

Hoe kan je Meervoudige intelligentie, ook wel MI genoemd, gebruiken in de les om leerlingen te motiveren? Als je als docent een opdracht geeft die aansluit bij de interesses van de leerlingen, zal de betrokkenheid groter worden.  Het is wel belangrijk dat het doel van de les wordt bereikt. Het gaat er natuurlijk nog steeds om dat de leerlingen voldoende leren en goede resultaten behalen. Aan de hand van de meervoudige intelligenties kunt u als docent alle leerlingen aanspreken. Er zijn verschillende methoden om dit te bereiken. Als u heeft uitgelegd, laat de leerlingen dat met elkaar praten over de uitleg. Het is ook goed om na een moment van concentratie en inspanning, de leerlingen te laten bewegen. Een voorbeeld hiervan. U heeft net een uitleg gegeven en wil hier met de leerlingen over praten. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door steeds een stelling op te lezen. Het linker deel van de klaslokaal staat voor ja, het rechterdeel staat voor nee en het middenstuk staat voor neutraal . Hiermee integreert u als docent de lichamelijk- kinesthetische intelligentie in uw lesstof. Zo kan je voor elke intelligentie een passende werkvorm vinden. Deze werkvormen zullen geen grote veranderingen eisen in uw lesplan. Het is een aanvulling.

Voordelen

Een van de belangrijkste voordelen van MI is dat de resultaten van uw leerlingen zullen verbeteren. Uit onderzoek (zie bron) is gebleken dat wanneer een docent gebruikt maakt van MI, de leerlingen zich meer betrokken voelen bij de les, en de resultaten zullen verbeteren. Wat ook een voordeel is, is dat MI geen hele nieuwe aanpak is.  Veel van de handelingen zult u als docent al gebruikenin uw lessen, het is enkel een toevoeging die veel invloed kan hebben. De docent gaat anders naar de leerlingen kijken, en heeft zo de mogelijkheid om te ontdekken hoe elke leerling leert. Door dit te weten, kan de docent zijn lessen hierop aanpassen. Het leerresultaat van de leerlingen zal verbeteren.

Van der Linden, J. (2008-2009) Meervoudige intelligentie. Beschikbaar:http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/fontys/show.cgi?fid=6702   Bezocht op 29 april

Praktijk

In de praktijk richten deze scholen zich vaak op het natuurlijk talent van de leerling. Over welk talent beschikt de leerling al? Hoe kunnen wij dit talent verder ontwikkelen? Hoe kunnen wij als scholen de zwakkere punten verbeteren? Het gaat binnen deze school vooral om het individuele proces. Het is belangrijk dat het talent waarover de leerling al beschikt, niet over het hoofd wordt gezien. Het moet juist worden gestimuleerd.

Een van die scholen die gebruikt maakt van meervoudige intelligentie zijn de Jenaplanscholen. Deze scholen willen de leerlingen niet allen stimuleren op cognitief gebied, maar ook op de sociale ontwikkeling. Het is belangrijk dat de talenten van de leerlingen worden gestimuleerd.  Ieder kind is uniek, en moet dus ook als een individu worden gezien. Er kunnen in een klas soms onverwachtse gebeurtenissen plaats vinden, dit kan de leeromgeving aantasten. Daarom kan de groepsleider/leidster de activiteiten bijstellen. Als de groepsleider merkt dat er in de klas veel interesse is voor het menselijk lichaam, kan hij de activiteiten gaan richten op dit onderwerp. De groepsleider/leidster neemt de leerlingen waar en zal zo bepalen wat er moet worden gedaan. Door deze onverwachtse gebeurtenissen op te nemen in het leerplan, zullen de leerlingen meer betrokken worden bij het onderwijs. Dit heeft als positief gevolg dat de leerlingen gemotiveerder aan de les zullen deelnemen.

 

Wat houdt het in?

Wat is Meervoudige intelligentie precies? Bij meervoudige intelligentie bestaat er niet één soort intelligentie. Niet het standaard reken- en taalinzicht wordt gemeten, maar ook andere vaardigheden, zoals muzikale vaardigheden. Ook zijn deze intelligenties niet te vangen in een getal (IQ). De intelligenties zijn namelijk dynamisch. Deze vaardigheden zijn ingedeeld in diverse intelligenties. Dit zijn de Meervoudige Intelligenties. Er zijn acht verschillende intelligenties, die zijn bedacht door psycholoog Howard Gardner, en tevens bedenker van de Meervoudige intelligenties.

De intelligenties:

–          Verbaal -Linguïstische intelligentie  ( taal slim)

–          Logisch -Mathematische intelligentie ( reken slim)

–          Visueel -Ruimtelijke intelligentie ( beeld slim)

–          Muzikaal -Ritmische intelligentie ( muziek slim)

–          Lichamelijk -Kinesthetische intelligentie ( beweeg slim)

–          Naturalistische intelligentie ( natuur slim)

–          Inter-persoonlijke intelligentie ( mens slim)

–          Intra- persoonlijke intelligentie  ( zelf slim)

Iedere intelligenties heeft zijn eigen kenmerken en leerstijlen. Door gebruik te maken van Meervoudige intelligentie, zult u als docent, meer leerlingen kunnen stimuleren en activeren. Iedere leerling leert op een eigen manier, door alle leerlingen de mogelijkheid te geven op een eigen manier iets te leren, zullen de leerlingen meer leren. (Van der Linden, J).

Aan deze intelligenties zijn wel regels gekoppeld. Niet alles mag zomaar een intelligentie worden genoemd. Gardner heeft hiervoor een aantal regels opgesteld:

–          Een intelligentie is onafhankelijk en kan bij hersenbeschadiging afzonderlijk beschadigd raken.

–          Een intelligentie manifesteert zich soms op uitzonderlijke wijze in mensen die op andere terreinen ver achter blijven.

–          Voor een intelligentie zijn meer vaardigheden nodig die nauw met elkaar samen hangen.

–          Er is een duidelijk ontwikkelingspad met kenmerkende eindexpertise.

–          Er zijn in experimentele en bestaande psychometrische en psychologische tests aannemelijke aanwijzingen voor het bestaan van een intelligentie gevonden.

–          Een intelligentie leent zich voor een symbolensysteem.

(bron:  www.profi-leren.nl/files/llb_dc4)

Gardner beschrijf de intelligenties als een manier van leren, hoe leren de leerlingen het beste? Door zijn meervoudige intelligentie test wil Gardner er achterkomen hoe de leerling het beste leerd. Alle intelligenties zijn aanwezig bij een leerling, alleen zijn sommige intelligenties minder goed ontwikkeld dan de andere. Het is dan belangrijk om de zwakkere, beter te ontwikkelen en de sterkere op de juiste manier in te zetten.

Het menselijk lichaam

Aan de hand van een voorbeeld wil ik u graag laten zien hoe je Meervoudige intelligentie kan toepassen in de praktijk. We nemen een gezamenlijke thema, zo kunt u zien hoe je één onderwerp op verschillenden kanten kunt benaderen.  Als voorbeeld gebruiken we het menselijk lichaam. Dit is een onderwerp wat je van veel verschillende kanten kan belichten.

Tijdens dit project gaan de leerlingen aan de slag met de verschillende intelligenties. De leerlingen kunnen er achter komen hoe zij het beste leren. De docent kan de leerlingen observeren tijdens de opdrachten. Dit kan de docent weer gebruiken tijdens de regulieren lessen. 

Woordslim

Bij deze intelligentie gaat het vooral om tekst en woorden. De taal is erg belangrijk bij deze intelligentie. Hoe kan je leerlingen bereiken die woordslim zijn? Als het gaat over het onderwerp Het menselijk lichaam kan je de leerlingen laten beginnen met associëren. Laat de leerlingen in kleine groepjes met elkaar praten over het onderwerp. Ze gaan op internet en in boeken opzoek naar informatie over het onderwerp. De leerlingen schrijven de uitkomsten op en presenteren deze uitkomsten in een handige mindmap. Het wordt een gezamenlijke mindmap die ze gaan presenteren voor de klas. Als de klas tijdens de presentatie aanvullingen heeft, worden die aan de mindmap gevoegd. De mindmap kan worden opgehangen in de klas, zo kunnen de leerlingen altijd terug kijken en dingen er bij schrijven.

Rekenslim

Rekenen, inzicht en ruimtelijk vermogen zijn het belangrijkste bij deze intelligentie. Als het gaat over het menselijk lichaam kan je de leerlingen laten kijken naar verhoudingen. Uit hoeveel procent bestaat het lichaam uit water? Hoeveel botten heeft de mens? Hoeveel meter bloedvaten zitten er in een mens? Hoelang is het darmkanaal? Hoelang duurt het voordat je eten van je mond naar je maag is? Als je alle bloedvaten en ingewanden naast elkaar zou leggen, hoelang zou deze slinger worden? Dit kunnen de leerlingen individueel doen, of samen. Het is goed om de leerlingen samen te laten werken. Zo worden de sociale vaardigheden gestimuleerd. Alle opdrachten worden opgeschreven en gebundeld. Iedere leerling krijgt een taak, en als iedereen zijn taak heeft volbracht, is de opdracht klaar. Ze leren afspraken maken, en om deze na te komen.

Beeldslim

Dit is een visueel ingestelde intelligentie. Het gaat om wat je ziet, het waarneembare. De leerlingen gaan bij de opdracht een tekening maken van een orgaan, iedere leerling tekent een ander orgaan. Dit doen ze eerst uit het hoofd. Hoe denk je dat een hart eruit ziet? Hoe zit een lever eruit? Nadat ze de tekeningen hebben gemaakt, gaan ze een collage maken met plaatjes van het orgaan. Dit doet iedere leerlingen individueel. Als elke leerling dit heeft gedaan, gaan ze samen als één klas, een grote tekening maken van het menselijk lichaam. Omdat iedere leerling een ander orgaan heeft, kan je een mens samenstellen uit deze tekeningen. De leerlingen zijn bezig met de fijne motoriek en leren om zich te concentreren  en om voor zichzelf te werken.

Muziekslim

Bij deze intelligentie gaat het om ritme, melodie en klank. Met het menselijk lichaam kan je een ritme maken, bijvoorbeeld door met je voeten op de grond te stampen, of door in je handen te klappen. Bij deze opdracht gaan de leerlingen een liedje maken. Het enige instrument dat ze mogen gebruiken is hun lichaam. Ze zullen daarbij moeten denken aan een ritme, opbouw, en tekst.  De tekst moet gaan over het menselijk lichaam. Zij mogen zelf kiezen welk aspect ze gaan gebruiken.

Beweegslim

Het lichamelijke staat centraal bij deze intelligentie. Bij deze intelligentie zijn verschillenden opdrachten te gebruiken. Een daarvan is bijvoorbeeld testen doen met het lichaam. Hoelang houd je het vol om te springen? Hoe vaak kun je in een zaal heen en weer rennen? De leerlingen zijn aan het testen wat het uithoudingsvermogen van hun lichaam is. Dit schrijven ze op in hun verwerkingsboekje. Ook past een gewone gymles goed bij deze intelligentie.

Natuurslim

Bij deze intelligentie gaat het vooral over de natuur. Bij deze opdracht gaan de leerlingen kijken naar hoe een mens groeit en naar wat de verschillen zijn tussen de man en de vrouw. Zijn mannen langer dan vrouwen, of juist andersom? Zijn er delen van het lichaam die pas later zijn volgroeid? Wanneer begint de pubertijd bij mannen en vrouwen? Als ze klaar zijn met deze opdrachten, gaan ze een lichamelijke aandoening onderzoeken. Wat houdt het precies in? Wanneer kan je het krijgen? De klas wordt in groepjes van 4 leerlingen verdeelt. Ieder groepje kijkt naar een lichamelijke aandoening. Dit onderzoekje wordt ook weer op geschreven in het verwerkingsboekje.

Mensslim

Deze intelligentie gaat over de kennis van de mens. Leerlingen die hoog scoren bij deze intelligentie zijn vaak een centraal persoon in de klas. Zij nemen vaak de leiding, kunnen goed organiseren en werken graag samen. Bij deze opdracht gaan de leerlingen een evenement organiseren. Deze opdracht is in combinatie met de laatste opdracht. Alle leerlingen gaan een presentatie geven voor de docenten. Maar er moeten dingen worden geregeld. Bijvoorbeeld locatie, stoelen, koffie, thee en zo verder. Er zullen uitnodigingen moeten worden gemaakt en verspreid. Bij deze opdracht ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de leerling zelf. Zij zullen zelf teams moeten maken en de taken verdelen.

Zelfslim

Dit is een intelligentie waar het gaat over eigen kennis. Leerlingen die hoog scoren bij deze intelligentie zijn vaak dagdromers. Zij denken veel na, zijn verantwoordelijk, vastberaden en hebben veel zelfkennis. Dit is de laatste opdracht van het project. Bij deze opdracht gaan de leerlingen terug kijken op het hele project. Dit doen ze met behulp van hun verwerkingsboekje. Na iedere opdracht dit ze hebben afgerond, hebben de leerlingen een stukje geschreven in het boekje. Bij deze opdracht gaan ze een presentatie maken over het project. Zij kiezen één aspect uit wat zij het meest interessantst, verrassend, gek of leuk vonden. In de vorm van de presentatie zijn zij geheel vrij. De presentatie vorm kan aansluiten bij hun intelligentie. Zo kunnen de leerlingen een lied schrijven, een dans bedenken of een verslag schrijven. Dit wordt gepresenteerd tijdens het evenement wat de leerlingen bij de opdracht van mensslim hebben georganiseerd.