Praktijk

In de praktijk richten deze scholen zich vaak op het natuurlijk talent van de leerling. Over welk talent beschikt de leerling al? Hoe kunnen wij dit talent verder ontwikkelen? Hoe kunnen wij als scholen de zwakkere punten verbeteren? Het gaat binnen deze school vooral om het individuele proces. Het is belangrijk dat het talent waarover de leerling al beschikt, niet over het hoofd wordt gezien. Het moet juist worden gestimuleerd.

Een van die scholen die gebruikt maakt van meervoudige intelligentie zijn de Jenaplanscholen. Deze scholen willen de leerlingen niet allen stimuleren op cognitief gebied, maar ook op de sociale ontwikkeling. Het is belangrijk dat de talenten van de leerlingen worden gestimuleerd.  Ieder kind is uniek, en moet dus ook als een individu worden gezien. Er kunnen in een klas soms onverwachtse gebeurtenissen plaats vinden, dit kan de leeromgeving aantasten. Daarom kan de groepsleider/leidster de activiteiten bijstellen. Als de groepsleider merkt dat er in de klas veel interesse is voor het menselijk lichaam, kan hij de activiteiten gaan richten op dit onderwerp. De groepsleider/leidster neemt de leerlingen waar en zal zo bepalen wat er moet worden gedaan. Door deze onverwachtse gebeurtenissen op te nemen in het leerplan, zullen de leerlingen meer betrokken worden bij het onderwijs. Dit heeft als positief gevolg dat de leerlingen gemotiveerder aan de les zullen deelnemen.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s